Overlastbestrijding en broedpreventie

Quattro  Zampe

Overlastbestrijding en broedpreventie d.m.v. jachthonden op bouwlocaties en terreinen waar nog gebouwd gaat worden.
Het is de bedoeling dat de terreinen worden vrij gehouden van o.a. meeuwen, duiven, ganzen en alle op de grond broedende vogels.
Ook het bestrijden van duivenoverlast in woonwijken waar de volksgezondheid in het geding komt.